Regnbåge - Gustav Nyström

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39, Hökensås
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: