Oxsimpa - Gustav Nyström

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Skytteviken, Åsa
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: