Näbbgädda - Gustav Nyström

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Hästholmen, Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: