Mört - Gustav Nyström

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öĺmevallasjön
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: