Makrill - Gustav Nyström

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hästholmen, Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: