Lerstubb - Gustav Nyström

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Gårda Brygga
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: