Lake - Gustav Nyström

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: