Havsabborre - Gustav Nyström

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:
längd:
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: