Gärs - Gustav Nyström

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: