Guldfisk - Gustav Nyström

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: