Gråsej - Gustav Nyström

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Åbyfjorden
metod:Mete
bete:Mussla
fångstdatum:
uppdaterad: