Benlöja - Gustav Nyström

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storbjörken
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: