Bergstubb - Gustav Nyström

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken, Åsa
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: