Braxen - Gustav Nyström

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:Lygnern
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: