Bäckröding - Gustav Nyström

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Mullsjöbäcken
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: