Elritsa - Gustav Nyström

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: