Fjärsing - Gustav Nyström

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: