Groplöja - Gustav Nyström

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39, Hökensås
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-07-16
uppdaterad:2018-07-17 17:37:27