Gös - Kelvin Hylen

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge Å
metod:Mete
bete:Sutare
fångstdatum:0006-07-18
uppdaterad:2018-07-25 21:07:53