Slätvar - Kelvin Hylen

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Sandstubb
fångstdatum:2017-05-18
uppdaterad:2018-07-25 21:08:02