foto: Hans Majestät

Knaggrocka - Adam Alexanderssson

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:5530
längd:91
fångstplats:Koster
metod:Glidbottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2018-07-27
uppdaterad:2018-07-29 08:36:43