foto: Nålkungen

Mindre kantnål - Kelvin Hylen

art:Mindre kantnål (Syngnathus rostellatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2018-07-26
uppdaterad:2018-08-03 11:47:27