Tunga - Marc Westrin

art:Tunga (Solea solea)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:
fångstdatum:2018-05-07
uppdaterad:2018-08-06 16:07:21