Sutare - Marc Westrin

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3325
längd:57
fångstplats:Antorpa Sjö
metod:Bolt
bete:Boilie
fångstdatum:2018-05-26
uppdaterad:2018-08-06 16:07:37