foto: Gustav Nyström

Karp - Kelvin Hylen

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad:2018-08-06 18:57:12