Storspigg - Daniel Ståhl

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Torslanda
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-11
uppdaterad: