Sutare - Daniel Ståhl

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärnen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-21
uppdaterad: