Stensimpa - Daniel Ståhl

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-10-27
uppdaterad: