Småspigg - Daniel Ståhl

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gråbo
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-01
uppdaterad: