Skrubbskädda - Daniel Ståhl

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Torslanda
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-07-10
uppdaterad: