Sarv - Daniel Ståhl

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Viskan
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-06-07
uppdaterad: