Ruda - Daniel Ståhl

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-05-13
uppdaterad: