Mört - Daniel Ståhl

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Viskan
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:1994-06-10
uppdaterad: