Lake - Daniel Ståhl

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:Båtpimpel
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-15
uppdaterad: