Makrill - Daniel Ståhl

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öckerö
metod:Spinnfiske
bete:Viking Herring
fångstdatum:2016-06-04
uppdaterad: