Id - Daniel Ståhl

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven, Göteborg
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-06-27
uppdaterad: