Gråsej - Daniel Ståhl

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Torslanda
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-07
uppdaterad: