Groplöja - Daniel Ståhl

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Berkley Bloodworm
fångstdatum:2018-08-19
uppdaterad: