Elritsa - Daniel Ståhl

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-01
uppdaterad: