Björkna - Daniel Ståhl

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2017-05-13
uppdaterad: