Benlöja - Daniel Ståhl

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Dalslands Kanal
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-16
uppdaterad:2018-08-19 19:27:29