Ål - Håkan Schyllander

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:390
längd:
fångstplats:Önnered
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-09-14
uppdaterad: