Sutare - Håkan Schyllander

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2200
längd:
fångstplats:Sundstatjärn, Karlstad
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-06-28
uppdaterad: