Svart smörbult - Håkan Schyllander

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:6
fångstplats:Önnered
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-09-20
uppdaterad: