Småspigg - Håkan Schyllander

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:4
fångstplats:Limmared
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2016-09-18
uppdaterad: