Sill - Håkan Schyllander

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:5
fångstplats:Önnered
metod:Mikrohäckla
bete:
fångstdatum:2015-09-05
uppdaterad: