Skrubbskädda - Håkan Schyllander

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:440
längd:
fångstplats:Varberg
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-08-05
uppdaterad: