Ruda - Håkan Schyllander

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:350
längd:
fångstplats:Svankällan
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:2018-08-16
uppdaterad: