Näbbgädda - Håkan Schyllander

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:260
längd:
fångstplats:Mossholmen
metod:Haspel
bete:Skeddrag
fångstdatum:2013-07-07
uppdaterad: