Makrill - Håkan Schyllander

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:870
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Häckla
bete:
fångstdatum:2013-09-29
uppdaterad: